De zes meest voorkomende verkeerde opvattingen over zelfmoord op een rij:

 

20170325_143818

Verkeerde aanname 1: “Je kunt er maar beter niet over praten, dat lokt maar zelfmoord uit, omdat je ze op het idee brengt”

Onjuist: alle onderzoeken tonen aan dat het bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten juist suïcide voorkomt. De ideeën heeft men al maar door schaamte en veroordeling blijft de suïcidale persoon er mee zitten, waardoor het juist erger wordt en uiteindelijke fataal kan aflopen.

Verkeerde aanname 2: “Iemand die echt dood wil, gaat toch wel vroeg of laat”

Dit is onjuist. Door het bespreekbaar maken wordt de eenzaamheid en schaamte doorbroken en wordt zodoende juist suïcide vaak voorkomen. Door professionele hulp krijgt de suïcidant de mogelijkheid uit de problemen te komen.

Verkeerde aanname 3: “Iemand die echt dood wil praat er niet over”

Vrijwel altijd onjuist, het overgrote deel van de suïcidanten geeft van tevoren nog signalen af. Het is maar de vraag of mensen in de omgeving hebben geleerd deze signalen te herkennen. En daar juist op weten te reageren en te weten wat wel/niet te doen.

Verkeerde aanname 4: “iemand die er mee dreigt doet het meestal toch niet”20170325_153358

onjuist, vroeg of laat plegen mensen die zich regelmatig in die zin uitlaten zelfmoord, vaak na meerdere pogingen. Het er over praten heeft vrijwel altijd de functie van een noodkreet. Maar omdat die aanvankelijk zeer verhuld wordt geuit, kan er verkeerd op worden gereageerd. Dit is frustrerend, waardoor de persoon in kwestie zich nog hopelozer gaat voelen.

Verkeerde aanname 5: “In mijn omgeving is er vrijwel niemand die zelfmoordplannen heeft”

Haast altijd onjuist, in Nederland hebben 500.000 (een half miljoen !) mensen per jaar suïcidale gedachten. Wekelijks plegen circa 30 Nederlanders zelfmoord. Men praat er weinig over, maar velen overwegen zelfmoord, zonder dat de omgeving het merkt.

Verkeerde aanname 6: “Je kunt het toch niet voorkomen, dat is iets voor psychiaters en psychologen”

Onjuist, circa ¼ deel van de suïcidanten is daarvoor nooit bij een hulpverlener geweest. Wanneer pastoraal werkers en voorgangers getraind worden, kunnen veel signalen op tijd gezien worden en kan er professionele hulp worden geboden.

Voor vragen over deze misvattingen klik hier.

Nieuw boek uitgegeven maart 2020