Worstelt U met ideeën om zelfmoord te plegen?

In Nederland telefoneer gratis nummer 0800-0113 of klik voor hulp op http://113.nl/

In België telefoneer 1813 of ga naar  https://www.zelfmoord1813.be/

English speaking? 

http://www.suicidepreventionforchurches.com/

20170325_1457271

Suïcidepreventie voor Kerken is bedoeld voor ondersteuning op gebied van zelfmoordpreventie door kerken. Omdat het voorkomen van zelfdoding centraal staat op deze site, zijn de schema’s en gespreksadviezen  ook voor iedere toeleider bruikbaar. Helaas is suïcide niet in alle gevallen te voorkomen, ook niet als u toegerust bent om de signalen te zien. Maar in andere landen is aangetoond dat door preventieprogramma’s wel degelijk het aantal suïcides afneemt. In ons land valt nog veel meer te bereiken op het gebied van suïcidepreventie. Niet elke suïcide is te voorkomen. Maar elke suïcide die voorkomen wordt, is de moeite waard!

 20170325_140925

Dagelijks plegen 5 mensen in Nederland zelfmoord.

Deze site hoopt bij te dragen aan het voorkomen van suïcide, door mensen te leren op tijd signalen te herkennen en hen daarbij te instrueren.

‘Suïcidaliteit, dat speelt niet in onze kerk’?
Gemiddeld heeft een Nederlandse predikant in zijn kerkelijke gemeente te maken met …
10 gemeenteleden met suïcidale gedachten per jaar;
1 daadwerkelijke suïcidepoging per jaar;
en 1 geslaagde suïcide per 10 jaar.
 
 
Definitie van suïcide (zelfdoding, zelfmoord).  Volgens de WHO : “een zelfgeïnitieerde daad met dodelijke afloop, waarvan de overledene had kunnen weten dat ze potentieel dodelijk was”.
 
 

20170325_143014

Waarom suïcidepreventie speciaal voor kerken? Omdat in het bestaande aanbod van trainingen de kerk vrijwel niet genoemd wordt. Terwijl geestelijken en leiders in kerken juist dicht bij de mensen staan en zeer toegankelijk zijn. Zij hebben vaste posities in kerkelijke gemeenschappen en kennen meestal meerdere generaties van gezinnen en families. Daarnaast gaat men met deze vragen soms eerder naar de predikant of pastor dan naar de hulpverlening. Maar ook omdat zelfmoord heeft te maken met geloof- en zingevingvragen. Verder heeft suïcide te maken met christelijke ethiek, geestelijk inzicht en met demonie, vervloekingen en bevrijdingen. Het seculiere aanbod in trainingen voorziet hier niet in en dat kan ook niet verwacht worden.

SuïcidepreventiepreventievoorKerken wordt geleid door Willem van den Berg, professional in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in suïcidepreventie. Zie bij “over deze site”.   Zie ook de site https://misbruikindekerk.nl/

https://www.zerosuicidealliance.com/about


Nieuwe site!

www.misbruikindekerk.nl

Eerste Hulp Bij ONTdekking