Suicidepreventie voor Kerken (SVK) verzorgt op aanvraag een studiemiddag “het voorkomen van suïcide”.

 

De doelgroepen zijn kerkelijke ambtsdragers, pastorale teams, jeugdleiders, etc. in Nederland en Vlaanderen.

 

Aantal deelnemers: van 15 tot 30 personen

Kosten: op aanvraag.

Tijdsduur: een dagdeel

Vereiste faciliteiten: ruime zaal, met audio en projectie. Daarnaast dient de uitnodigende kerk te zorgen voor een eigen nazorgteam.

20170325_150841

Wat leert men op de studiemiddag

Mensen met zelfmoordgedachten zenden vrijwel altijd signalen uit. De studiebijeenkomst richt zich op het herkennen van deze signalen en daar adequaat op te kunnen reageren. In de vorm van gesprek en waar nodig met inschakelen van huisarts en/of GGZ instanties of gebruik van het 112 alarmnummer. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de types suïcidanten en ook aan de valkuilen en aandachtspunten in gesprekken met suïcidanten.

 

 

 

Competenties

-kennis hebben over de signalen die duiden op suïcidaliteit.

-het in de praktijk herkennen van zwakke en verkapte signalen.

-het adequaat ingaan op de signalen die duiden op suïcidaliteit.

-het kunnen inschatten van de ernst van suïcidaliteit.

-het kunnen begeleiden van milde vormen van suïcidaliteit.

-het kunnen doorverwijzen bij ernstige vormen van suïcidaliteit.

-het concreet kunnen handelen bij acuut gevaar voor suïcide.20170325_143818

 

Onderdelen van de studiemiddag

-kennistest

-presentatie door ervaringsdeskundige (overlevenden van suïcidepoging)

-filmfragmenten

-PowerPointPresentatie’s over vaardigheden en methodieken.

-nabespreking en gelegenheid tot het inbrengen van eigen ervaringen.

-overzicht types suïcidanten en een overzicht do’s en dont’s. Zie de pagina Schema’s

 

Docent

De studiemiddagen worden gegeven door dhr. Willem van den Berg te Heerenveen, professional in de GGZ (gepensioneerd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, SPV-er). Hij nam deel aan de eerste suïcidepreventietraining in Nederland  (2011 GGZ-Friesland te Heerenveen)

Hij volgde zijn HBO+ post-bachelor opleiding aan de Avans+ Hogeschool in Breda, en heeft zich gespecialiseerd in suïcidepreventie. Hij heeft werkervaring in de crisisdienst bij de GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg en werkte als christelijk relatietherapeut.

 

Accreditering

Deelnemers aan deze studiemiddagen behaalden circa 5 studiepunten (PE-punten beroepsvereniging ABvC)

 

Wilt u aan een studiemiddag deelnemen? Of wilt u zelf een studiemiddag organiseren? Neem dan contact met ons op