Worstelt U met ideeën om zelfmoord te plegen, klik dan hier voor hulp https://113online.nl/

Voor Engelssprekenden is er ook een Engelse variant van deze site http://www.suicidepreventionforchurches.com/

 

 

Suïcidepreventie voor Kerken (SVK) is bedoeld voor ondersteuning op gebied van zelfmoordpreventie door kerken. Omdat het voorkomen van zelfmoord centraal staat op deze site, zijn de hulpmiddelen en gespreksadviezen van SVK ook voor iedere toeleider bruikbaar.

 

Dagelijks plegen 5 mensen in Nederland zelfmoord.

Deze site hoopt bij te dragen aan het voorkomen van suïcide, door mensen te leren op tijd signalen te herkennen en hen daarbij te instrueren.

 

Waarom suïcidepreventie speciaal voor kerken? Omdat in het bestaande aanbod van trainingen de kerk vrijwel niet genoemd wordt. Terwijl geestelijken en leiders in kerken juist dicht bij de mensen staan en zeer toegankelijk zijn. Zij hebben vaste posities in kerkelijke gemeenschappen en kennen meestal meerdere generaties van gezinnen en families. Daarnaast gaat men met deze vragen soms eerder naar de predikant of pastor dan naar de hulpverlening. Maar ook omdat zelfmoord heeft te maken met geloof- en zingevingvragen. Verder heeft suïcide te maken met christelijke ethiek, geestelijk inzicht en met demonie, vervloekingen en bevrijdingen. Het seculiere aanbod in trainingen voorziet hier niet in en dat kan ook niet verwacht worden.

 

SVK wordt geleid door Willem van den Berg, professional in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in suïcidepreventie.